The Struggle - L.J. Smith Ajde "kao" bolja je od prve..mada Elena i dalje nervira! :S